Aldatılmak nasıl atlatılır?

Aldatılma travması kadın ya da erkek ayrımı yapmaz. Peki içiniz kan ağlarken kendinizi aptal yerine konmuş gibi hissederken aldatılmak nasıl atlatılır?

411

Aldatılanlarda ruhen ve bedenen yaşadığı sarsantı benzerlik gösterir. Aldatılma tramvası yaşayanların ortak özellikleri aşağıdaki gibidir…

Öfkesini Yansıtmak İsteği

Aldatılan kadın veya erkek olsun, tüm kişilerin içinde oluşan bir nefret ve kin duygusu vardır. Bu sinirsel duygular, her zaman karşı tarafa aktarılmak istenilir. Psikolojik açıdan daha zayıf olan kadınlarda, bu duygular daha belirgin şekilde görülür. Kadınlar, psikolojik gerilimlerini ve öfkelerini daha fazla bedenselleştirdikleri için kin duygularını gerek fiziksel gerekse söz açıdan dile getirmek isteyeceklerdir. Ancak bu duygular akla gelindiğinde öncelikle sakin ve serinkanlı olunmalıdır. Çünkü yapacağınız her hareket onu düşündüğünüz ve halen onun hatıraları ile yaşadığınızı ifade edecektir. O nedenle içiniz kan ağlasa dahi sakin, mantıklı hareket etmeniz sizin duygularınız ve karakteriniz açısından faydalı olacaktır.
Vücudun Eklem Yerlerinde Görülen Kasılmalar

Yaşadığı aldatılma duygusunu atlatamayan bireylerde bir süre sonra sağlık problemleri de baş gösterebilir. Aldatılanların ortak özelliği olan eklem kasılmaları, bu problemler arasında en sık görülenidir. Bu görülen ağrı ve kasılmalarda, aslında öfke ve depresyon duyguları gizlidir. Yani ağrıların başlıca kaynağı, yaşanılan üzücü durumdur. Çaresizlik ve çözümsüzlük, kişinin vücut yapısına yansıyacaktır.

Değişken halde olan ağrılar, zaman zaman çene yapısında da kendini gösterir. Kişinin hangi bölgesi zayıf ise ağrı orada ortaya çıkacaktır. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi en sık ve yoğun görülen bölge eklemlerdedir. Bu değişken ağrıları en aza indirgemek için ağrı kesici alınabilir. Ancak kökten kurtulmanın yolu, aklınızda ve düşüncenizde yer alan bu olumsuz can sıkıcı durumlardan uzaklaşmaktır. Netice de içinizde beslediğiniz öfkeden bir çırpıda uzaklaşamasanız dahi unutmaya çalışabilirsiniz.