Analık izni 2018: Doğum izni nasıl hesaplanır? Süt izni kaç gündür?

Analık izni hamileliğin son haftalarını ve doğum sonrası ilk ayları kapsar. Yasada doğum izni ve süt izni için gün sayısı belirtilir. Peki süt izni nedir? Doğum izni nasıl hesaplanır?

292

Çalışan anne adayları doğum ve süt izni kullanabiliyor. Özel sektörde ve kamu da bu izin süreleri farklılık gösteriyor. Tabi babalara verilen izinler de oldukça farklı. Peki doğum izni babaya kaç gün verilir? Süt izni kaç saat? İşte doğum izni süresi ve çalişan annelerin yasal hakları…

DOĞUM İZNİ SÜRESİ NASIL HESAPLANMALIDIR?

Çalışan kadınların hamilelik süresi 40 hafta üzerinden baz alınır. Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Doğum öncesi doğum raporu tekil gebelikler için 32. haftada başlamış olur. Ancak, doktorlarından aldıkları “37. gebelik haftasına kadar daha 5 hafta süre ile çalışmasında gebeliği yönünden sakınca bulunmamaktadır.” şeklindeki benzer raporlar ile doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir.

DOĞUM RAPORU NEREDEN ALINIR?

YASA DOĞUM İZNİ İÇİN NE DİYOR?

SSK Doğum İzni ve Doğum Raporu Hakkındaki Hukuki Düzenleme 4857 Sayılı Kanunun 74. Maddesi şöyle diyor:

– Yukarıda ön görülen süreler SSK’lı gebelerin sağlık durumuna, işinin özelliklerine göre doğumdan önce ve sonrasında gerekirse artırılabilir. SSK Doğum İzni sürelerinin hepsi hekim raporu ile belirtilir.

– SSK’lı gebeye hamilelik süresi boyunca kontrolleri için ücretli SSK Doğum İzni verilir

– Gerekli görüldüğü takdirde, hekim raporu ile hamile kadın sağlık durumuna uygun olarak hafif işlerde çalıştırılabilir. Bu durumda çalışanın ücretinde bir indirim veyahut bir kesilme olmaz. Ancak bu durum için hekim raporu gerekmektedir.

– İsteği ya da gereği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanması veya çoğul gebelik durumda 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz SSK Doğum İzni verilir. Bu SSK Doğum İzni, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

– Kadın işçilere 1 yaşına kadar, çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Yeni düzenlemeyle doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere raporlu olarak geçecek olan doğum izni; buna ek olarak 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı ile sonrasında kısmi (part-time) çalışma hakkını kapsıyor.

Doğum öncesi 8 haftalık rapor, gebeliğin 32’inci haftasında başlar, doktor onayıyla bu süre 37’inci haftaya kadar uzayabilir. Bu durumda aradaki çalışarak geçen süre doğum sonrası rapora eklenir. Bu süreç SGK onaylı raporlu olarak geçeceğinden işveren açısından bu süre çalışanın SGK’ sının askıda kalacağı süre olacağından, ücret ödemesi ve SGK prim ödemeleri yapılmaz. Bu durum aslında tamamen işverenin inisiyatifinde. Çalışan bu rapor süresi sonunda rapor dönemine ait SGK’ dan ücretini alabilir.

SÜT İZNİ NEDİR?

Doğum yapan bir annenin, bebeklerinin 1 yaşını doldurana kadar işletmelerden, doktor raporu dahilinde ve doğum belgesi dahilinde, 1 aylık süreyle süt izinleri alma hakkı bulunuyor. Süt izni, her gün için 1,5 saat olurken, çoğul gebeliklerde bu süreç farklılık gösterebiliyor. Yine hamile kadınların da günlük yasal olarak çalışma süreleri 7,5 saatin üzeri olmaması da ek bilgiler arasında yer alıyor.

SÜT İZNİ NE KADARDIR?

Süt izni, doğumdan sonra başlar ve bebek 1 yaşına gelene kadar devam eder. 1 yaşına gelmiş olan çocuk için, anneye verilen süt izni hakkı ortadan kalkar ve günlük çalışma standartlarına dönüş yapılır.

İşçi kadınların anne olduktan sonraki haklarını kısaca özet geçecek olursak;

– Kadın işçi doğum yaptıktan sonra 8 hafta boyunca analık izni kullanır.
– Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren isterse 6 ay ücretsiz izin alabilir.
– Çocuk bir yaşına gelinceye kadar, anne işçi günde 1,5 saat süt izni kullanabilir.
– Doğumdan sonraki 1 yıl boyunca anne işçi gece çalıştırılamaz.
– Doğumdan sonraki bir yıl içinde anne işçiye fazla çalışma yaptırılamaz.
– İş yerindeki kadın işçi sayısı 150’nin üstünde ise, anne – işçilerin çocukları için kreş açılması ya da bir kreşle anlaşılması zorunludur.
– İş yerindeki kadın işçi sayısı 100-150 arasında ise, emzirme odası açılması zorunludur.
– Anne işçi dilerse yarı zamanlı çalışmaya geçebilir.
– Anne işçi dilerse, çocuğu ilkokul çağına gelene kadar kısmi süreli çalışabilir.
– Engelli çocuğu olan anneye, bir yıl içerisinde 10 güne kadar – ücretli mazeret izni verilir.

Analık izni hamileliğin son haftalarını ve doğum sonrası ilk ayları kapsar. Yasada doğum izni ve süt izni için gün sayısı belirtilir. Peki süt izni nedir? Doğum izni nasıl hesaplanır?