Polip belirtileri! Regliniz alarm veriyor

Kadınlar adet dönemlerinizi daha da zorlaştıran poliplere karşı önleminizi alın. Peki rahimde polip nedir? Polip tehlikeli midir? İşte polip belirtileri...

787

Her kadın genellikle adet tarihini takip eder vekendisini buna göre hazırlamaya çalışır. Ancak bazıilaçların kullanımı, mevsim değişiklikleri ya daçeşitli hastalıklar adet kanamalarınındüzensizleşmesine neden olabilir. Kadınlarda rahim içizarı ve rahim ağzında meydana gelebilen polipler deadet döngüsünün bozulmasının önemli nedenlerindenbiridir. Memorial Ataşehir Hastanesi KadınHastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Zeki Salar,kadınlarda rahim içi polipleri ve tedavi yöntemlerihakkında bilgi verdi.

GENETİK GEÇİŞLİ OLABİLİR

Polipler sıklıkla ”endometrium” adı verilen rahim içzarında bazen de rahim ağzında ortaya çıkan genellikleküçük, çoğu zaman iyi huylu kitlelerdir. Rahmin içtabakasındaki kalınlaşmayla rahmin içinde oluşan etparçası olan polip, kadınlarda menopoz dönemiöncesinde görülebileceği gibi, bu süreçten sonra daetkili olabilir. Büyüklükleri genellikle 1-2 cm kadarolmakla birlikte, kimi zaman 10 cm büyüklüğe kadarerişebilirler. Poliplerin kanserleşme oranı oldukçaazdır. Çoğu zaman ciddi sağlık sorunlarına nedenolmazlar ancak özellikle adet döngüsünde bozulmayaneden olabilecekleri için önemsenmelidir. Bununlabirlikte meme kanseri tedavisi gören kadınlarda rahimiçi polip oluşumuna sık rastlanmaktadır. Bazıaraştırmalar genetik geçişli olabileceğini bildirmektedir.

KISIRLIĞA DİKKAT!

Rahim içi polipleri genel olarak sessizce ilerlerancak adet düzensizliği belirtilerin başındagelmektedir. Diğer şikayetler arasında uzun süren,yoğun bir şekilde olan adet kanamaları ve arakanamalar bulunmaktadır.Ayrıca iki adet dönemiarasında lekelenmeler, uzun vajinal akıntılar vekahverengi akıntılar görülebilir. Polipler cinselilişki sonrası kanamaya ve ağrıya yol açabilir. Rahimiçine yerleşen polipler gebe kalamama ve düşüklere deneden olabilmektedir.

MUAYENELERİ AKSATMAYIN

Kendisinde polip belirtileri olduğunu fark edenkadınların vakit kaybeden doktora başvurmasıönemlidir. Bunun yanında polipler bazı hastalardahiçbir şiekayete neden olmayabilir. Bunun için düzenlijinekolojik muayeneler kadınlarda bu türrahatsızlıkların saptanması açısından çok önemlidir.Rahim ağzında yerleşim gösteren polipler muayeneesnasında saptanırken, rahim içindeki poliplerinteşhisi için adet döneminde ultrason yapılması yeterliolur. Kimi zaman teşhis 3 boyutlu ultrason, rahimfilmi ya da rahim içerisine steril su verilereknetleştirilir.

TEDAVİSİ VAR MI?

Rahim içi zarı ve rahim ağzında meydana gelebilenpoliplerin tedavisi “Histeroskopi” adı verilenyöntemle ile kolaylıkla yapılır. Bu işlem lokal ya dagenel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 15-20dakika sürer. Karın bölgesine kesi yapılmadan birkamera ile girilir ve vajinal yolla rahme ulaşılarakpolip kökü ile birlikte çıkarılır. Bu sırada alınanparça inceleme amacıyla patolojik değerlendirmeyealınır. Yüksek bir oranda patoloji sonucuna göre kötühuylu bir rahatsızlık görülmez. Nadiren de olsapolipler tekrar edebilir. Bu nedenle benzer yakınmalarolursa kadın sağlığı konusunda bir uzmana muayeneolunmalıdır. Herhangi bir sorun olmasa da yıllıkjinekolojik kontrollerin önemli olduğu akıldatutulmalıdır.Polip tedavisi, erken tanı ve doğruplanlama sayesinde başarıyla gerçekleştirildiğinde;adet düzensizliği, cinsel ilişki sonrası kanama veağrı ile kısırlık gibi sorunlar da ortadankalkmaktadır.